Zasady rozliczania

Koszt tłumaczenia pisemnego ustala się na podstawie strony obliczeniowej w języku przekładu, liczącej 1800 znaków wraz ze spacjami.
Cena tłumaczenia w trybie zwykłym, tj. do 5 stron obliczeniowych na dobę, jest zależna od rodzaju tekstu oraz jego objętości,
a w przypadku tekstów w formie elektronicznej brany jest pod uwagę także format.
W przypadku trybu ekspresowego (powyżej 5 stron obliczeniowych na dobę lub w dniu zlecenia) cena wzrasta o 30%.

Dla strony tłumaczenia przysięgłego ilość znaków wynosi 1125 ze spacjami, przy czym stronę rozpoczętą liczy się za całą.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych
(Dz. U. z dnia 17 września 1986 r.).